Visselblåsare

Visselblåsare

Den här visselblåsartjänsten riktar sig till dig som är anställd, inhyrd, kund eller har en annan anknytning till ett bolag och har misstankar om allvarliga oegentligheter som exempelvis allvarliga trakasserier, diskriminering, miljöbrott, mutor med mera.

Det går bra att lämna anmälan anonymt, företaget har då ingen möjlighet att ta reda på vem som har skickat in anmälan och därmed ej heller någon möjlighet att återkoppla direkt till anmälaren.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslag (GDPR – General Data Protection Regulation) och dessa personuppgifter lagras upp till och med 3 månader. Denna visselblåsartjänst uppfyller kraven enligt EU-direktivet 2019/1936.

Vilket bolag avser din anmälan

Bolagets namn, ort och adress.


Välj ett eller flera alternativ kring dina misstankar om bolagets oegentligheter *


Vilken del av bolagets verksamhet har oegentligheten inträffat inom?

Exempelvis: Ekonomiavdelningen


Namn på den misstänkte/de misstänkta


När, var och hur inträffade incidenten/incidenterna? *

Beskriv incidentens/incidenternas händelseförlopp


Vilka utredningsåtgärder anser du kan göras för att avslöja och dokumentera den händelse/överträdelse som din anmälan avser?

Önskar du att bifoga filer av exempelvis mailkonversationer gör du det längst ner i formuläret.

OBS! Var noga med maskera bort uppgifter om dig själv.


Kontaktuppgifter, frivilligt.

Om du vill att ansvarig utredare ska kunna kontakta dig bör du uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du inte uppger din kontaktinformation kan vi inte ge dig information om hur din anmälan behandlas. Vi kan inte heller ställa kompletterande frågor runt fakta som kan vara viktiga för att kunna gå vidare i utredningen och få klarhet i den händelse eller överträdelse som din anmälan avser.


Bifogade filer

Filer kan bifogas här, max 1/fält

Den valda filen är för tung. Max filstorlek är 20MB

Bifogade filer

Ytterligare filer kan bifogas här

Den valda filen är för tung. Max filstorlek är 20MB

Bifogade filer

Ytterligare filer kan bifogas här

Den valda filen är för tung. Max filstorlek är 20MB