Kundundersökning Externa revisioner 2019

Externa revisioner och Ert externrevisionsföretag

Som ett led i Alteas förbättringsarbete ber vi Er fylla i följande enkät! Kommentera gärna Era svar med förbättringsförslag!

Vi använder oss av:


Jag anser att kvaliteten på den externa revisionen är hög!


Kommentar:


Den externa revisorn är kunnig och motsvarar förväntningarna!


Kommentar:


De avvikelser/förbättringsförslag som tas upp är relevanta och leder till förbättringar av vår verksamhet


Kommentar


Bemötandet och kontakten med den externa revisorn har motsvarat mina förväntningar


Kommentar:


Bokningen av vår externa revision har upplevts fungera bra!


Kommentar:


Jag har följande förbättringsförslag till vårt externa revisionsföretag: