Kundenkät

Kundenkät - Som ett led i vår sträva att ha nöjda kunder vill vi veta hur nöjda Ni är med vårt arbete och hur vi kan förbättra oss.

Hur upplever Ni vårt bemötande? *


Kommentarer om vårt bemötande:


Hur upplever Ni vår tillgänglighet? *


Kommentarer om vår tillgänglighet:


Hur upplever Ni vår servicenivå? *


Kommenterar om vår servicenivå:


Hur upplever Ni vårt produktsortiment? *


Kommentarer om vårt produktsortiment:


Hur upplever Ni vår leveranssäkerhet? *


Kommentarer om vår leveranssäkerhet:


Hur upplever Ni våra priser? *


Kommentarer om vår prisbild:


Är Ni ”köptrogen”? *


Om inte, vad krävs för att Ni skall bli köptrogen?


Vad är Ert sammanfattande omdöme om vårt företag? *