Kundundersökning Altea 2019

Interna revisioner och Altea

Som ett led i Alteas förbättringsarbete ber vi Er fylla i följande enkät! Kommentera gärna Era svar med förbättringsförslag!

Serviceandan hos Altea är hög!


Kommentar:


Planeringen av de interna revisionerna fungerar på ett bra sätt!


Kommentar


De interna revisionerna är givande och leder till bra förbättringar i vår verksamhet


Kommentar:


Jag skulle rekommendera ett annat företag att använda sig av Altea!


Kommentar:


Jag anser att plattformen flow.altea.se fungerar enligt våra förväntningar!


Kommentar:


Jag önskar följande förbättringar av flow.altea.se:


Jag har följande förbättringsförslag till Altea: