Kundenkät 2018

Kundenkät - Som ett led i vår sträva att ha nöjda kunder vill vi veta hur nöjda Ni är med vårt arbete och hur vi kan förbättra oss.

Hur upplever Ni vårt bemötande?


Kommentarer om vårt bemötande:


Hur upplever Ni vår tillgänglighet?


Kommentarer om vår tillgänglighet:


Hur upplever Ni vår servicenivå?


Kommenterar om vår servicenivå:


Hur upplever Ni vårt produktsortiment?


Kommentarer om vårt produktsortiment:


Hur upplever Ni vår leveranssäkerhet?


Kommentarer om vår leveranssäkerhet:


Hur upplever Ni vårt pris i förhållande till kvalitet?


Kommentarer om vår prisbild:


Hur upplever Ni vår eftermarknad?


Kommentarer om vår eftermarknad:


Är Ni ”köptrogen”?


Om inte, vad krävs för att Ni skall bli köptrogen?


Hur viktigt är det för Er att vi är ISO-certifierade?


Kommentarer om ISO-certifiering:


Vad är er generella uppfattning av Gastro Teknik AB?


Övriga kommentarer: